اکمال سجدتین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکامل کردن دو سجده را اکمال سجدَتَین می‌گویند و از آن در باب صلات سخن گفته‏اند.


محقق شدن اکمال سجدتین

[ویرایش]

در اینکه اکمال دو سجده با برداشتن سر از سجده دوم محقق می‏شود یا با اتمام ذکر واجب در سجده دوم و یا با نهادن سر در سجده دوم بر چیزی که سجده بر آن صحیح است، اختلاف می‏باشد. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.

شک در نماز چهار رکعتی

[ویرایش]

به قول مشهور، شک در نماز چهار رکعتی بین دو و سه یا دو و سه و چهار و یا دو و چهار پیش از اکمال دو سجده، موجب بطلان نماز می‏شود و پس از اکمال، از شکهای صحیح به شمار می‏رود.

شک بین رکعت چهار و پنج

[ویرایش]

شک بین رکعت چهار و پنج پس از کامل کردن دو سجده از شکهای صحیح است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۳۷.    
۲. جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۲۸.    
۳. جواهر الکلام ج۱۲، ص۳۵۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱،‌ص۶۶۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | شکیات | فقه | نماز
جعبه ابزار