اولواالالباب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاولواالالباب کسانی هستند که از آیات قرآن عبرت می گیرند.


تعریف

[ویرایش]

اولواالالباب صاحبان خرد ناب‌اند. برخی آن را به عقل پاکیزه معنا کردند. گفتنی است که بین لب و عقل رابطه عام و خاص است؛ هر جا کلمه لب به کار رود، عقل نیز هست؛ ولی هر عقلی را لب نمی‌گویند. گفتنی است که در این مدخل فقط به واژه «اولوا الالباب» پرداخته شده و آیات مربوط به عاقلان در جایگاه خود خواهد آمد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آمرزش اولواالالباب ، بشارت به اولواالالباب ، پاداش اولواالالباب ، تقوای اولواالالباب ، فضایل اولواالالباب ، عبرت اولواالالباب ، وظایف اولواالالباب .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۴۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۳۰۵، برگرفته از مقاله «اولواالالباب».    


رده‌های این صفحه : اولوا الالباب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار