اوطاس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوادی عقیق که میقات است از اوطاس یا برید البعث شروع می‌شود.
[۱] حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۲۰.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۲۰.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۴۸.


رده‌های این صفحه : حج | فقه | مواقیت
جعبه ابزار