اوداج اربعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاَوداج اَربع یعنی دو رگ گردن، با مری و حلقوم و از آن در باب صید و ذباحه سخن رفته است.


توضیح واژه اوداج

[ویرایش]

اوداج جمع وَدَج، عبارت است از مری (مجرای طعام)، حلقوم (مجرای نفس که روی مری قرار دارد) و شاهرگهای دو طرف حلقوم،

اوداج اربعه در ذبح

[ویرایش]

بریدن کامل ـ نه شکافتن صِرف ـ اوداج اربع در ذبح شرعی واجب است و بریدن بعضی از آنها در غیر حال ضرورت، تحقق بخش تذکیه نیست.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۱۰۵-۱۰۶.    


منبع

[ویرایش]
جواهر الکلام ج۱، ص۷۵۰.    


رده‌های این صفحه : صید و ذباحه | فقه
جعبه ابزار