اهمال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوتاهی کردن در کاری را اهمال می‌گویند.


فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۷۶.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار