اهل مدین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهل مدین، نام جد قبیله‌ای است که ابراهیم خلیل علیه‌السّلام از آن است، و نام شهری است که قوم شعیب علیه‌السّلام در آن زندگی می‌کردند.


اهل مدین

[ویرایش]


← معرفی اجمالی


مدین به گفته برخی نام آبادی حضرت شعیب علیه السلام و به گفته بعضی نام شهری است که قوم شعیب علیه‌السّلام در آن می‌زیسته‌اند. این شهر در ساحل بحر قلزم، در مقابل تبوک به فاصله شش منزلی، واقع شده است و نیز نام جد قبیله‌ای است که ابراهیم خلیل علیه‌السّلام از آن است، و بلده مدین به فرزندان او منسوب است.
[۳] لغت نامه.


← قوم شعیب


والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره... «و به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است بنا بر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید!»

← پیامبر مدین


شعیب که نسبش طبق تواریخ با چندین واسطه به" ابراهیم" می‌ رسد، مبعوث به سوی اهل مدین گردید، مدین از شهرهای شام بود و مردمی تجارت پیشه و مرفه داشت، که در میان آنها بت پرستی و همچنین تقلب و کم فروشی در معامله کاملا رائج بود.

← اصالت اهل مدین


جمعی از مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی در تفسیر معروف خود نقل کرده ‌اند که" مدین" در اصل نام یکی از فرزندان ابراهیم خلیل بود، و چون فرزندان و نواده ‌های او در سرزمینی در طریق شام سکونت اختیار کردند به نام مدین نامیده شد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آیین اهل مدین، اصلاح اهل مدین، اوصاف اهل مدین، تاریخ اهل مدین.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۵۸۷.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۲۰.    
۳. لغت نامه.
۴. اعراف/سوره۷، آیه۸۵.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص ۲۴۹.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص ۲۴۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۴۳۴، برگرفته از مقاله «اهل مدین».    


رده‌های این صفحه : مدین | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار