اهل بصیرت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن صاحبان بصیرت معرفی شده‌اند.


مصادیق اهل بصیرت

[ویرایش]

مصادیق اهل بصیرت با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
ابراهیم علیه‌السلام
[۱] به مقاله بصیرت ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
، اسحاق علیه‌السلام
[۲] به مقاله بصیرت اسحاق (قرآن) رجوع شود.
، انابه‌کنندگان، بندگان خاص خدا
[۴] به مقاله بصیرت عبادالرحمان (قرآن) رجوع شود.
، پیروان محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله
[۵] به مقاله بصیرت پیروان محمد (قرآن) رجوع شود.
، متقین
[۶] به مقاله بصیرت متقین (قرآن) رجوع شود.
، محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله
[۷] به مقاله بصیرت محمد (قرآن) رجوع شود.
، مؤمنان
[۸] به مقاله بصیرت مؤمنان (قرآن) رجوع شود.
، یعقوب علیه‌السلام
[۹] به مقاله بصیرت یعقوب (قرآن) رجوع شود.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

عبرت اهل بصیرت (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله بصیرت ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله بصیرت اسحاق (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله بصیرت انابه‌کنندگان (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله بصیرت عبادالرحمان (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله بصیرت پیروان محمد (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله بصیرت متقین (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله بصیرت محمد (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله بصیرت مؤمنان (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله بصیرت یعقوب (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۶۵، برگرفته از مقاله «اهل بصیرت».    


رده‌های این صفحه : بصیرت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار