انفاق به ابن سبیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانفاق به ابن سبیل، اقدامی شایسته است که برخی آیات به آن اشاره کرده است.


لزوم انفال به ابن سبیل

[ویرایش]

خداوند انفاق مال به در راه ماندگان را امری لازم و ضروری دانسته است:
لیس البر... و لکن البر من ءامن بالله... و ءاتی المال علی حبه... وابن سبیل...
یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللولدین... و ابن السبیل...
فـات ذا القربی حقه و المسکین و ابن السبیل...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۱۵.    
۳. روم/سوره۳۰، آیه۳۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۹۴، برگرفته از مقاله «انفاق به ابن سبیل».    


رده‌های این صفحه : ابن سبیل | انفاق | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار