انعام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه انعام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
سوره أنعام، ششمین‌ سوره‌ از قرآن‌ مجید
انعام (چارپایان)، نامی برای چهارپایان دامی

کاربردهای دیگر
انعام ثلاث، شتر، گاو و گوسفند و احکام آنها در باب‌های زکات، حج، نکاح، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار