انزال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخروج منیّ از انسان را اِنزال می‌گویند که از آن در بابهای طهارت، صوم، حج، نکاح و دیات سخن رفته است.


جنابت در انزال

[ویرایش]

انزال از اسباب جنابت است و در آن، فرقی بین بیداری و خواب، اختیار و غیر اختیار، با شهوت و بدون شهوت نیست، ولی در تحقق جنابت در صورت انزال از غیر مخرج متعارف، اختلاف است.

استبراء در انزال

[ویرایش]

به قول مشهور، استبراء به بول پس از انزال، بر مرد مستحب است.

بطلان روزه با انزال عمدی

[ویرایش]

انزال عمدی در روزه واجب معیّن همچون روزه ماه رمضان، حرام و موجب بطلان روزه است.

انزال عمدی در حج

[ویرایش]

انزال عمدی در حال احرام حرام و موجب کفاره است. در فساد عمره یا حج به آن و لزوم اعاده، اختلاف است.

شرط نبودن انزال در نکاح

[ویرایش]

برای الحاق مولود به زوج به عنوان فرزند، آمیزش کافی است و انزال شرط آن نیست.

دیه در انزال

[ویرایش]

آسیب رساندن به دیگری به گونه‏ای که آسیب دیده نتواند هنگام آمیزش انزال کند، موجب ثبوت دیه کامل است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۱، ص۴۹۶.    
۲. جواهر الکلام ج۳، ص۷.    
۳. جواهر الکلام ج۳، ص۱۱۱.    
۴. الحدائق الناضرة ج۱۳، ص۱۲۹.    
۵. جواهر الکلام ج۲۰، ص۳۶۷.    
۶. جواهر الکلام ج۳۱، ص۲۲۹.    
۷. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۱۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۲۳.    


رده‌های این صفحه : احکام زناشویی | جنابت | فقه
جعبه ابزار