اندراج‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاندراج‌، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای داخل بودن در بین مصادیق یک مفهوم کلی است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

در بین مصادیق کلیی داخل بودن، را در اصطلاح اندراج گویند، مانند‌ اندراج افراد انسان در بین افراد حیوان، و افراد حیوان در بین افراد جسم نامی. اندراج را برای تجسم به صورت دوایر متداخل نشان می‌دهند.
«و نه هرچه اضافی برو صادق است، حقیقی برو صادق است، چه اضافی بر کلیات می‌شاید که صادق شود چون حیوان که جزوی اضافی است به سبب‌ اندراج او در تحت جسم نامی».
[۱] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۲۷.


منبع

[ویرایش]

خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۳۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | کلیات خمس
جعبه ابزار