انحناء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانحناء یعنی خم شدن و از آن در باب صلات سخن رفته است.


مقدار انحناء در رکوع

[ویرایش]

انحناء در رکوع به اندازه‏ای که انگشتان دست به زانو برسد، از واجبات رکوع است.

مقدار انحناء در رکوع برای زنان

[ویرایش]

بر زنان مستحب است قدری کمتر خم شوند.

مقدار انحناء در رکوع برای ناتوان و کسی که نشسته نماز می‌خواند و عریان

[ویرایش]

ناتوانو کسی که نشسته نماز می‏خواند،
[۴] العروة الوثقی ج۱، ص۶۳۷.
باید به اندازه ممکن باشد.

مقدار انحناء در عریان

[ویرایش]

عریان باید به قدری که عورتش بر ناظر محترم نمایان نشودبرای رکوع خم شود.

انحناء در سجده

[ویرایش]

انحنا در سجده نیز به اندازه‏ای که محل قرار گرفتن پیشانی از محلّ ایستادن بیش از حدّ معمول (چهار انگشت بسته) بالاتر نباشد، از واجبات سجده است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۰، ص۶۹.    
۲. مستند الشیعة ج۵، ص۱۹۵.    
۳. جواهر الکلام ج۱۰، ص۷۶.    
۴. العروة الوثقی ج۱، ص۶۳۷.
۵. العروة الوثقی ج۲، ص۳۵۳.    
۶. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۵۰.    
۷. مستند الشیعة ج۵، ص۲۷۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام ج۱، ص۷۱۹.    


رده‌های این صفحه : رکوع | فقه | نماز
جعبه ابزار