انتقام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «انتقام» است.


معنای انتقام

[ویرایش]

انتقام از ماده «نقم» به معنای انکار شیء، با زبان یا با عقوبت و هم چنین به معنای اکراه و اشد کراهت آمده است.
[۴] برای توضیح بیشتر به مقاله قصاص (قرآن) رجوع شود.

در این عنوان، مقصود از انتقام، مجازات و عقوبت و مقابله به مثل است وآیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه «نقم» و مشتقات آن و «انتصر»استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اجتناب از انتقام‌جویی (قرآن)، انتقام از اصحاب ایکه (قرآن)، انتقام از جادوگران (قرآن)، انتقام از ظالمان (قرآن)، انتقام از فاسقان (قرآن)، انتقام از فرعونیان (قرآن)، انتقام از قوم لوط (قرآن)، انتقام از کافران (قرآن)، انتقام از گناه‌کاران (قرآن)، انتقام از مترفان (قرآن)، انتقام از مجرمان (قرآن)، انتقام از مشرکان (قرآن)، انتقام از مؤمنان (قرآن)، انتقام اصحاب اخدود (قرآن)، انتقام خدا (قرآن)، انتقام فرعون (قرآن)، تهدید به انتقام (قرآن)، عدالت در انتقام (قرآن)، عفو از انتقام (قرآن)، عوامل انتقام (قرآن)، کیفیت انتقام (قرآن)، وعده انتقام (قرآن)، یوسف و انتقام (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص ۵۰۴.    
۲. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۵، ص۲۰۴۵.    
۳. قیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج۱، ص۳۲۰.    
۴. برای توضیح بیشتر به مقاله قصاص (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۱۱۰، برگرفته از مقاله «انتقام».    


رده‌های این صفحه : انتقام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار