انتقال خون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانتقال خون به معنای وارد کردن خون انسانی به بدن انسان دیگر است. عنوان انتقال خون از عناوین مستحدثه و در باب تجارت به مناسبت، مورد بحث قرار گرفته است.


انتقال خون به بدن انسان دیگر

[ویرایش]

انتقال خون به بدن انسان دیگر حتی خون کافر به بدن مسلمان برای درمان بیماری جایز است.

خرید و فروش خون

[ویرایش]

به نظر فقیهان معاصر، خرید و فروش خون بدین منظور جایز است؛ هر چند آنان احتیاط را در مصالحه کردن یا قرار دادن پول در برابر حق اختصاص یا در برابر اجازه‌ی خون گرفتن از فرد، دانسته‌اند، امّا در کلمات فقیهان پیشین، بر جایز نبودن خرید و فروش خون، ادعای اجماع شده است که دلیل آن، نبودن منفعت حلال قابل اعتنا و متعارف برای خون در گذشته بوده است.
[۲] توضیح المسائل مراجع، م ۲۸۸۵- ۲۸۸۶.
[۴] مهذّب الاحکام،ج۱۶، ص۴۲-۴۳.
[۵] مهذّب الاحکام،ج۱۶، ص۵۰.


خون دادن مضر برای بدن

[ویرایش]

دادن خون اگر ضرر قابل توجّه داشته باشد، جایز نیست.
[۶] توضیح المسائل مراجع، م ۲۸۸۵.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۲۲، ص۱۷.    
۲. توضیح المسائل مراجع، م ۲۸۸۵- ۲۸۸۶.
۳. منهاج الصالحین (خویی)،ج۲، ص۳.    
۴. مهذّب الاحکام،ج۱۶، ص۴۲-۴۳.
۵. مهذّب الاحکام،ج۱۶، ص۵۰.
۶. توضیح المسائل مراجع، م ۲۸۸۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۱، ص۷۱۴.    


رده‌های این صفحه : احکام پزشکی | فقه | معاملات
جعبه ابزار