انار از آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق آیات آفاقی، انار است. در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن انار معرفی می‌شوند.


رویش درخت انار

[ویرایش]

رويش درخت انار از زمین با بارش باران، آیه خدا:
۱. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء... و الرمان... ان فی ذلکم لایت لقوم یؤمنون.
۲. و هو الذی انشا جنـت معروشت... و الرمان...

به ثمر نشستن درخت انار

[ویرایش]

زمان و چگونگى به ثمر نشستن درخت انار و رسيدن میوه آن، از آيات خدا:
و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء... و الرمان مشتبها و غیر متشبه انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه ان فی ذلکم لایت لقوم یؤمنون.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۹۹.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۱۴۱.    
۳. انعام/سوره۶، آیه۹۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۴۲۶، برگرفته از مقاله «مصادیق آیات آفاقی (انار)».    


رده‌های این صفحه : آیات الهی | انار | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار