امکانات بنی‌اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند برای قوم حضرت موسی علیه السلام امکاناتی قرار داده بود که آنان می توانستند از امکانات برجای مانده از فرعونیان استفاده کنند.


اراده خداوند به برخورداری از امکانات

[ویرایش]

اراده خداوند به برخورداری بنی اسرائیل، از امکانات برجای مانده از فرعونیان قرار گرفته بود که در قرآن هم خداوند می فرماید:
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الورثین• ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وهـمـن وجنودهما...ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم• و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم؛ و به فرعون و هامان و لشکریانشان، آنچه را از آنها ( بنی اسرائیل ) بیم داشتند نشان دهیم! .در اینکه چند نفر از نوزادان بنى اسرائیل در این برنامه قربانى شدند دقیقا روشن نیست ، بعضى عدد آن را نود هزار! و بعضى صدها هزار! گفته‌اند، آنها گمان مى کردند با این جنایتهاى موحش مى توانند جلو قیام بنى اسرائیل و تحقق اراده حتمى خدا را بگیرند.
بلافاصله بعد از این آیه مى فرماید: ((اراده و مشیت ما بر این قرار گرفته است که بر مستضعفین در زمین منت نهیم و آنها را مشمول مواهب خود نمائیم )) (و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض ).
((آنها را پیشوایان و وارثین روى زمین قرار دهیم )) (و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین ).
((آنها را نیرومند و قوى و صاحب قدرت ، و حکومتشان را مستقر و پا بر جا سازیم )) (و نمکن لهم فى الارض ).
((و به فرعون و هامان و لشکریان آنها آنچه را از سوى این مستضعفین بیم داشتند نشان دهیم ))! (و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون ).
برخورداری بنی اسرائیل، از امکانات رفاهی فرعون و فرعونیان، پس از هلاکت آنان بوده است که در قرآن هم به این موضوع اشاره شده است در آنجا که می فرماید:
فاخرجنـهم من جنت وعیون• وکنوز ومقام کریم• کذلک و اورثنـها بنی اسرءیل. (سرانجام فرعونیان مغلوب شدند،) و ما آنها را از باغها و چشمه‌ها بیرون راندیم• و از گنجها و قصرهای مجلل• و از گنجها و قصرهای مجلل!
فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون• واترک البحر رهوا انهم جند مغرقون• کم ترکوا من جنت وعیون• وزروع ومقام کریم• ونعمة کانوا فیها فـکهین• کذلک واورثنـها قوما ءاخرین• ولقد نجینا بنی اسرءیل من العذاب المهین• من فرعون انه کان عالیا من المسرفین.(به او دستور داده شد: ) بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب می‌شوید! • (هنگامی که از دریا گذشتید) دریا را آرام و گشاده بگذار (و بگذر) که آنها لشکری غرق شده خواهند بود! • (سرانجام همگی نابود شدند و) چه بسیار باغها و چشمه‌ها که از خود به جای گذاشتند، • و زراعتها و قصرهای زیبا و گرانقیمت، • و نعمتهای فراوان دیگر که در آن (غرق) بودند! • اینچنین بود ماجرای آنان! و ما (اموال و حکومت ) اینها را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم• ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلت بار رهایی بخشیدیم• از فرعون که مردی متکبر و از اسرافکاران بود!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۵.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۶.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۱۵.    
۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۵۷ - ۵۹.    
۵. دخان/سوره۴۴، آیه۲۳ - ۲۸.    
۶. دخان/سوره۴۴، آیه۳۰.    
۷. دخان/سوره۴۴، آیه۳۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۳۱۲، برگرفته از مقاله «امکانات بنی‌اسرائیل».    


رده‌های این صفحه : بنی اسرائیل | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار