امرؤالقیس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامرؤالقیس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امرؤالقیس بن حجر، امرؤالقیس مشهور و مشهورترین‌ شاعر سراسر ادبیات‌ عرب‌
امرؤالقیس بن حابس، از بزرگان و شعرای قبیله کِنْدَه و صحابی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار