امداد به اهل‌کتاب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوعده منافقان به اهل کتاب مبنی بر امداد آنان، وعده دروغی بیش نبوده و این سیره دائمی و همیشگی آنان در تخلف از وعده‌هایشان بوده است؛ آیات قرآن کریم به این موضوع اشاره دارد.


وعده دروغ منافقان

[ویرایش]

منافقان وعده یاری و امداد به اهل کتاب می‌دادند، در حالیکه این وعده دروغی بیش نبود:
الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخونهم الذین کفروا من اهل الکتـب... • ... ولـئن قوتلوا لاینصرونهم ولـئن نصروهم لیولن الادبـر ثم لاینصرون. «آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می‌گفتند: «هر گاه شما را (از وطن) بیرون کنند، ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد؛ و اگر با شما پیکار شود، یاریتان خواهیم نمود! » خداوند شهادت می‌دهد که آنها دروغگویانند!؛ اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی‌روند، و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد، و اگر یاریشان کنند پشت به میدان کرده فرار می‌کنند؛ سپس کسی آنان را یاری نمی‌کند».

سیره دائمی منافقان

[ویرایش]

لحن قاطع و کوبنده این آیات لرزه بر اندام هر منافق و مخالفی می‌افکند، به خصوص اینکه آیه گرچه در مورد خاصی نازل شده ولی به طور مسلم مخصوص آن نیست، این یک اصل کلی است در رابطه" منافقان" با" سایر دشمنان اسلام" و همکاری نزدیک آنان با یکدیگر و وعد و وعیدهایی که به هم می‌دهند، و بی پایه بودن تمام این قول و قرارها است.
این امر نه تنها در گذشته تاریخ اسلام رخ داد که امروز هم نمونه‌های زنده آن را در همکاری منافقان در کشورهای اسلامی با دشمنان اسلام به چشم می‌بینیم، و در فردا و فرداها نیز صادق است، و مسلما اگر مؤمنان راستین به وظائف خود عمل کنند بر آنها پیروز خواهند شد و نقشه هاشان نقش بر آب می‌گردد.

پیش‌گویی قرآن

[ویرایش]

این آیه شریفه را باید از اخبار غیبی قرآن شمرد، برای اینکه هم در عصر نزول به صحت رسید و منافقین با همه تاکیدی که در حمایت خود از بنی النضیر نمودند در هنگام کوچ کردن بنی النضیر حمایتی از آنان نکردند و حتی یک نفر هم از ایشان با بنی النضیر کوچ نکرد با اینکه بسیاری از آنان خود از قبیله بنی النضیر بودند، و هم در قرون گذشته به صحت رسیده که هیچگاه به وعده‌های پوچ خود وفا نکردند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حشر/سوره۵۹، آیه۱۱ -۱۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۳، ص۵۳۰.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۱۹، ص۳۶۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۳۱۴، برگرفته از مقاله «امداد به اهل کتاب».    


رده‌های این صفحه : امداد | اهل کتاب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار