امداد بت‌ها (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن کریم به ناتوانی بت‌ها از هرگونه امدادرسانی اشاره کرده است.


ناتوانی بت‌ها از امداد

[ویرایش]
بت‌ها از هرگونه امدادرسانی ناتوان هستند.

← به مشرکان


بت‌ها، ناتوان از هرگونه امدادرسانی به مشرکان:
۱. «أَيُشْرِكُونَ مَا ... • وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ؛آیا موجوداتی را همتای او قرار می‌دهند ... و نمی‌توانند آنان را یاری کنند، و نه خودشان را یاری می‌دهند.»
۲. «وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ • مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ؛و به آنان گفته می‌شود: کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می‌کردید. معبودهایی غیر از خدا؟! آیا آنها شما را یاری می‌کنند، یا کسی به یاری آنها می‌آید؟!»
۳. «وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ • لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ...؛آنان غیر از خدا معبودانی برای خویش برگزیدند به این امید که یاری شوند! ولی آنها قادر به یاری ایشان نیستند....»

← به خویش


بت‌ها، ناتوان از امداد به خویش:
۱. «أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ • وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ؛آیا موجوداتی را همتای او قرار می‌دهند که چیزی را نمی‌آفرینند، و خودشان مخلوقند؛ و نمی‌توانند آنان را یاری کنند، و نه خودشان را یاری می‌دهند.»
۲. «‌مْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ ...؛آیا آنها خدایانی دارند که می‌توانند در برابر ما از آنان دفاع کنند؟! (این خدایان ساختگی، حتی) نمی‌توانند خودشان را یاری دهند (تا چه رسد به دیگران)....»
۳. «وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ • مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ؛کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می‌کردید. معبودهایی غیر از خدا؟! آیا آنها شما را یاری می‌کنند، یا کسی به یاری آنها می‌آید؟!»

امید به امداد بت‌ها

[ویرایش]

مشرکان، امیدوار به امدادرسانی بت‌ها:
«وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ؛آنان غیر از خدا معبودانی برای خویش برگزیدند به این امید که یاری شوند!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۱.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۲.    
۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۹۲.    
۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۹۳.    
۵. یس/سوره۳۶، آیه۷۴.    
۶. یس/سوره۳۶، آیه۷۵.    
۷. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۱.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۲.    
۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۴۳.    
۱۰. شعراء/سوره۲۶، آیه۹۲.    
۱۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۹۳.    
۱۲. یس/سوره۳۶، آیه۷۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۳۱۲، برگرفته از مقاله «امداد بت‌ها».    


رده‌های این صفحه : امداد | بت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار