امتحان فصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامتحان فصل یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای شناسایی فصل از غیر آن در مقام تعریف است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

از آنجا که خطای در حدود گاهی از ناحیه فصل واقع می‌شود باید فصل را شناخت. امتحان فصل هم به این است که فصل در جای خودش به کار رود. خطای در فصل این است که نوع یا جنس به جای فصل قرار گیرد. اخذ نوع به جای فصل مانند اینکه در تعریف «تهزّؤ» گفته شود: «التّهزّؤ شتم مع استخفاف» که استخفاف، فصل شتم نیست، بلکه به منزله یکی از انواع شتم است. یکی دیگر از موارد خطا این است که چیزی به عنوان جنس در تعریف ذکر شود که اقدم بر جنس واقعی است.

مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:

ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، منطق المشرقیین.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، منطق المشرقیین، ص۵۳.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «امتحان فصل»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۱/۱۲.    جعبه ابزار