امانتداری همسران (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمسران باید نسبت به هم امانتدار بوده و زنان مطیع شوهران خویش و حافظ غیب ایشان باشند.


وجوب امانتداری همسران

[ویرایش]

لزوم امانتداری همسران درباره حقوق شوهران خویش: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللـه بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللـه واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجر وهن فی المضاجع واضر بوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان اللـه کان علیا کبیر ا: مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب ( همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند. و (اما) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست.) » [۱] «حافظات للغیب» به معنای حفظ حقوق، اموال و شئون شوهر در غیاب او است، که می‌توان آن را امانتداری نامید. [۲]

وظایف زنان

[ویرایش]

زنان در برابر وظایفى که در خانواده بر عهده دارند به دو دسته اند:

← دسـتـه اول


((صـالحان و درستکاران ، و آنها کسانى هستند که خاضع و متعهد در برابر نـظـام خـانـواده مـى بـاشـنـد و نـه تـنـها در حضور شوهر بلکه در غیاب او، حفظ الغیب مى کنند)) (فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله ).یعنى مرتکب خیانت چه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر حفظ شخصیت شوهر و اسـرار خـانـواده در غـیـاب او نـمـى شـونـد، و در بـرابـر حـقـوقـى کـه خداوند براى آنها قـایل شده و با جمله ((بما حفظ الله )) به آن اشاره گردیده وظایف و مسؤ ولیتهاى خود را به خوبى انجام مى دهند.بـدیـهـى است مردان موظفند در برابر این گونه زنان نهایت احترام و حق شناسى را انجام دهند.

← دسته دوم


زنان متخلف، زنانى هستند که از وظایف خود سرپیچى مى کنند و نشانه هاى ناسازگارى در آنـهـا دیـده مـى شـود، مـردان در برابر این گونه زنان وظایف و مسؤ ولیتهایى دارند که باید مرحله به مرحله انجام گردد. و در هر صورت مراقب بـاشـنـد که از حریم عدالت، تجاوز نکنند. [۳]معناى آیه مورد بحث این مى شود که زنان مسلمان صفت صلاح را پیشه خود بسازند، که اگر چنین کنند قهرا قانتات خواهند بود، یعنى همواره و دائما شوهران خود را در هر چه که از ایشان بخواهند اطاعت خواهند کرد، البته هر چیزى که با تمتع شوهران ارتباط داشته باشد، و واجب است بر آنان که جانب خود را در همه چیرهایى که متعلق حق شوهران است در غیاب شوهران حفظ کنند.و اما جمله : (بما حفظ الله ) ظاهرا کلمه ((ما)) در آن مصدریه است و حرف (با) به اصطلاح باى الت است ، و معناى جمله این است که زنان مطیع شوهران خویشند، و حافظ غیب ایشانند، به حفظى که خدا از حقوق ایشان کرده ، چون قیمومت را براى آنان تشریع و اطاعتشان و حفظ غیبتشان را بر زنان واجب فرموده است . [۴]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۳۴.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۷۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۱۳.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۴، ص۵۴۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۲۳۳، برگرفته از مقاله «امانتداری همسران».    


رده‌های این صفحه : امانت | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار