امام‌زاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامام‌زاده به فرزند بدون واسطه یا با واسطه امام معصوم علیه السلام گفته می شود. از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، حج، وقف و نذر سخن رفته است.


وجه استحباب زیارت قبر امام‌زاده

[ویرایش]

زیارت قبر امام‌زادگانی که در مسیر ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام بوده‌اند، از آن جهت که تعظیم شعائر دینی و گرامی داشت امامان علیهم السلام به شمار می‌رود، مستحب، و بی‌حرمتی، تحقیر و اهانت به آنان، حرام است.
زیارت برخی امام‌زادگان مانند حضرت عبد العظیم حسنی سلام الله علیه در ری و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.

ورود جنب و حائض به حرم امام‌زاده

[ویرایش]

ورود جنب، حائض و نفساء به حرم امام‌زاده، در صورتی که موجب هتک حرمت نگردد و مسجد نباشد، جایز است.

انتقال میت به نزد قبور امام‌زاده

[ویرایش]

به تصریح برخی فقها، انتقال میت از محل فوت او، به نزد قبور امام‌زادگانی که پیرو امامان علیهم السلام بوده‌اند، همچون انتقال به مشاهد مشرفه أئمه علیهم السلام، مستحب است.

ساختن و مرمت قبور امام‌زاده‌ها

[ویرایش]

ساختن و مرمت قبور نیکان و امام‌زادگان در خط ولایت، همچون بنا و تعمیر روضه منوره امامان علیهم السلام، مستحب است.

مصارف نذورات و وقف به حرم امام‌زاده‌ها

[ویرایش]

نذرها و وقف‌های صورت گرفته برای حرم ایشان، باید به مصارف حرم از قبیل تعمیرات، فرش کردن، روشنایی، زائران نیازمند و خادمان ایشان برسد و در صورت وقف یا نذر برای خصوص امام‌زاده بدون تعیین مورد مصرف، در مطلق خیرات صرف می‌گردد.

تخریب آثار باقی مانده از امام‌زاده‌ها

[ویرایش]

تخریب آثار بر جای مانده از قبر هایی که بر اثر گذشت زمان طولانی، بدن میت در آن‌ها از بین رفته، جایز است، جز قبور عالمان، صالحان و امام‌زادگان به ویژه در صورتی که قبر آنان زیارتگاه مؤمنان و علاقمندان باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، ج۵، ص۲۹۵.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۰۳.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۰۹.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۰۴.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۵۳.    
۶. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، ج۳، ص۲۲۲.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۳۴۸.    
۸. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۳، ص۲۸۱-۲۸۲.    
۹. همدانی، آقارضا بن محمدهادی، مصباح الفقیه، ج۵، ص۴۲۸.    
۱۰. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۶۱۸، م ۲۶۶۲.    
۱۱. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۶۱۹، م ۲۶۶۳.    
۱۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۳۸-۱۳۹.    
۱۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۳۲-۱۳۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۸۲.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | امام زادگان | زیارت
جعبه ابزار