اماره غیر معتبر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق ظنّی فاقد دلیل اعتبار از سوی شرع را اماره غیر معتبر گویند.


تعریف

[ویرایش]

اماره غیر معتبر، مقابل اماره معتبر است و به اماره‌ای گفته می‌شود که دلیل قطعی بر حجیت آن در دست نیست، خواه دلیل قطعی بر عدم اعتبار آن موجود باشد، مثل: قیاس، و خواه دلیل قطعی بر اعتبار یا بر عدم اعتبار آن موجود نباشد، مثل: شهرت فتوایی و اجماع منقول.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۸۲.    
۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۴۳، برگرفته از مقاله «اماره غیر معتبر».    
رده‌های این صفحه : اصول فقه | امارات | مباحث حجت | مباحث ظن
جعبه ابزار