الهام به حواریون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند به حواریون الهام کرد به خدا و عیسی (علیه‌السّلام) ایمان بیاورند.


الهام خدا به حواریون

[ویرایش]

الهام خداوند به حواریون، مبنی بر ایمان به او و عیسی (علیه‌السّلام) شایسته یادآوری است.
«واذ اوحیت الی الحواریین ان ءامنوا بی وبرسولی..؛ و (به یاد آور) زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که: به من و فرستاده من، ایمان بیاورید! آنها گفتند: ایمان آوردیم، و گواه باش که ما مسلمانیم!»
(از امام باقر (علیه‌السّلام) درباره «و اذ اوحیت...» سؤال شد، فرمود: به آنها الهام شده است.)

← منظور از وحی به حواریون


می‌دانیم که"وحی" در قرآن معنی وسیعی دارد و منحصر به وحی‌هایی که بر پیامبران نازل می‌شد نیست، بلکه الهاماتی که به قلب افراد می‌شود نیز از مصداقهای آن است و لذا درباره مادر موسی (سوره قصص آیه ۷) نیز تعبیر به وحی شده و حتی به غرائز و الهامات تکوینی حیواناتی همچون زنبور عسل نیز در قرآن کلمه وحی گفته شده است.
این احتمال نیز وجود دارد که منظور وحی‌هایی باشد که بواسطه مسیح (علیه‌السّلام) و با پشتوانه معجزات برای آنها فرستاده می‌شد.

پاسخ حواریون

[ویرایش]

حواریون به الهام الهی، برای ایمان به خدا و عیسی (علیه‌السّلام) پاسخ دادند.
«واذ اوحیت الی الحواریین ان ءامنوا بی وبرسولی قالوا ءامنا واشهد باننا مسلمون؛ و (به یاد آور) زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که: به من و فرستاده من، ایمان بیاورید! آنها گفتند: ایمان آوردیم، و گواه باش که ما مسلمانیم!»

← تسلیم در برابر امر خدا


"و اذ اوحیت الی الحواریین... " این آیه نیز منطبق است با آیات سوره آل عمران که می‌فرماید: " فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بانا مسلمون" از این جا معلوم می‌شود این ایمانی که خداوند در آیه مورد بحث "و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا... " ذکر نموده، غیر ایمانی است که آنها از اول به مسیح آوردند، و به نبوتش اقرار کردند، برای اینکه ظاهر آیه سوره آل عمران که می‌گوید: " فلما احس عیسی منهم الکفر" این است که این احساس در اواخر ایام دعوت او بوده، در ایامی بوده که حواریین که در حقیقت سابقین و طبقه اول از مؤمنین به عیسی بودند ملازم و همراهش بوده‌اند، علاوه بر اینکه ظاهر آیه" قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بانا مسلمون" این است که این دعوت برای میثاق گرفتن بر یاری دین خدا بوده، نه برای اصل ایمان به خدا، و لذا آیه شریفه با جمله" و اشهد بانا مسلمون" که اعلام تسلیم در برابر امر خدا به اقامه دعوت و تحمل مشقت در راه او است ختم شده است، و معلوم است که طبعا این تسلیم و تحمل زحمت بعد از اصل ایمان است، پس معلوم شد که مراد از اینکه فرمود: و اذ اوحیت الی الحواریین... " قضیه عهد و پیمان گرفتن از حواریین است، و در آیه بحث‌های دیگری هست که ما آن ابحاث را در سوره آل عمران گذراندیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۱۱۱.    
۲. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۶۸۹، ح ۴۲۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۱۲۷.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۱۱۱.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۵۲.    
۶. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص۳۱۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۲۰۷، برگرفته از مقاله «الهام به حواریون».    


رده‌های این صفحه : الهام | حواریون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار