المکتفی بالله عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمکتفی بالله عباسی، هفدهمین خلیفه عباسی در قرن سوم قمری و فرزند المعتضدبالله بود که بعد از پدرش به خلافت رسید. مکتفی شش سال و شش ماه حکومت کرد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد، علی (المکتفی بالله) بن احمد (المعتضدبالله) بن طلحة (الموفق بالله) بن جعفر (المتوکل علی الله) هفدهمین خلیفه عباسی بود. مادرش کنیزکی ترک و آزاد شده، به نام جیجک (زهره) و مظهر زیبایی بود؛ همچنان که پسرش علی نیز در جذابیت و جمال زبانزد بود.
پس از مرگ پدرش، طبق عهد او خلیفه شد و به نیکی سررشته امور را به‌دست گرفت و به‌خوبی خلافت کرد. دستور داد باغ‌ها و دکان‌هایی که پدرش برای به‌پا کردن کاخی از مردم گرفته بود، به صاحبان آنها بازگردانده شود. همچنین فرمان داد سیاه چال‌هایی که پدرش برای شکنجه مردم ساخته بود، ویران و زندانیان را آزاد کنند.
با مردم رفتار خوبی داشت و محبت آنان را به خود جلب کرد. در بسیاری از نبردهایی که برضد مخالفان خود و شورشگران به راه‌ انداخته بود، پیروز شد. برای سرکوب قرمطیان و یاغیان برضد خود، اموال بسیاری خرج کرد و توانست قرمطیانی را که راه را بر حاجیان می‌بستند و آنان را می‌کشتند، ریشه کن کند و بر آنان پیروز شود.
در دوران او، انطاکیه که در اختیار رومیان بود، توسط مسلمانان فتح شد و بسیاری از اسیران مسلمان آزاد شدند. در آستانه مرگ خود، برادرش ابوالفضل، جعفر بن معتضد را که در آن زمان سیزده ساله بود، جانشین خود کرد و او را به المقتدربالله ملقب ساخت. مکتفی پس از شش سال و شش ماه خلافت، در ۳۲ سالگی درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۵۱۷.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۸.    
۳. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۱، ص۳۱۶.    
۴. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۴۲۹.    
۵. ابن شاکر کتبی، محمد بن شاکر، فوات الوفیات، ج۳، ص۲۱۶.    
۶. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۶، ص۴۲۹.    
۷. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۱۰۴.    
۸. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۳، ص۳.    
۹. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۴، ص۲۱۸.    
۱۰. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۱۰، ص۸۸.    
۱۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۱۰، ص۱۳۸.    
۱۲. ابن عبری، گرگوریوس بن‌هارون، تاریخ مختصر الدول، ص۱۵۳ به بعد.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۶۲-۱۶۳.


جعبه ابزار