المنطق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب المنطق اثر محمد رضا مظفر می باشد که امروزه از کتب درسی و مهم حوزه های علمیه است.

فهرست مندرجات

۱ - معرفی کتاب
۲ - منبع

معرفی کتاب

[ویرایش]

این اثر مجموعه‎ درسهای ارائه شده مؤلف از سال ۱۳۵۷ ق. در دانشکده منتدی النشر می‎باشد و به عنوان متن مهم درسی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : کتب منطقی | منطق
جعبه ابزار