المعین علی معجم رجال الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی بغدادی، سید محمد جواد، مؤلف کتاب رجالی، المعین علی معجم رجال الحدیث است.
[۱] حسینی بغدادی، سیدمحمدجواد، المعین علی معجم رجال الحدیث، ج۱، مشهد: مؤسسة الامام الهادی (علیه‌السلام)، ۱۴۱۵ ق، اول، ص۶۴۴.
[۲] حسینی بغدادی، سیدمحمدجواد، المعین علی معجم رجال الحدیث، ج۱، مشهد: مؤسسة الامام الهادی (علیه‌السلام)، ۱۴۱۵ ق، اول، ص ۱۲۷.
[۳] حسینی بغدادی، سیدمحمدجواد، المعین علی معجم رجال الحدیث، ج۲، مشهد: مؤسسة الامامة للنشر، ۱۴۱۷ ق، ص۱۰۲۴، اول.معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر ذکر اسامی رجالی است که در کتاب معجم رجال الحدیث (که در شماره ۶۷۲ معرفی خواهد شد).و کتب اربعه، آورده شده‌اند.
تمام عنوان‌های متفرق در معجم رجال الحدیث که مربوط به یک راوی است، در ذیل اولین عنوان، جمع آوری شده‌اند و بعد از آخرین عنوان، اطلاعات بسیار مختصری به همراه ذکر مصدر مورد مراجعه، بیان شده است. مؤلف، اسامی سیصد راوی را بر راویان معجم الرجال الحدیث که در کتب اربعه موجود بوده، اضافه کرده است.
جلد دوم، شامل اسامی رجالی است که در کتاب معجم رجال الحدیث و غیر کتب اربعه، آورده شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی بغدادی، سیدمحمدجواد، المعین علی معجم رجال الحدیث، ج۱، مشهد: مؤسسة الامام الهادی (علیه‌السلام)، ۱۴۱۵ ق، اول، ص۶۴۴.
۲. حسینی بغدادی، سیدمحمدجواد، المعین علی معجم رجال الحدیث، ج۱، مشهد: مؤسسة الامام الهادی (علیه‌السلام)، ۱۴۱۵ ق، اول، ص ۱۲۷.
۳. حسینی بغدادی، سیدمحمدجواد، المعین علی معجم رجال الحدیث، ج۲، مشهد: مؤسسة الامامة للنشر، ۱۴۱۷ ق، ص۱۰۲۴، اول.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار