المؤید بالله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمؤید بالله، فرزند متوکل عباسی بود که توسط مستعین همراه برادر دیگرش معتز در سامرا زندانی شد. بعد از آزادی از زندان توسط معتز ولی‌عهد شد، معتز بعدها بر او خشم گرفت و او را زندانی ساخت و در زندان درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم فرزند خلیفه متوکل علی الله ملقب به المؤیَّدبالله و مادرش کنیزی‌ اندلسی به نام سحر بود. مستعین خلیفه عباسی او را همراه برادرش معتز در سامرا زندانی کرد. هنگامی که مستعین به بغداد رفت، سپاهیان سامرا بر او شوریدند و ابراهیم و معتز را از زندان آزاد کرده، با معتز بیعت کردند. میان معتز و مستعین جنگی درگرفت که ماه‌ها طول کشید و به کناره‌گیری مستعین از خلافت به نفع معتز انجامید.
معتز برادرش مؤیَّد را ولی‌عهد خود کرد، اما بعدها بر او خشم گرفت و او را زندانی ساخت و به او فرمان داد خودش را از ولایت‌عهدی برکنار کند. دیرزمانی نگذشت که در زندان مُرد و شایع شد که او را خفه کرده‌اند؛ اما معتز قضات و بزرگان شهر را شاهد گرفت که مرگ مؤید طبیعی بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۹، ص۳۶۱-۳۶۲.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۷۱.    
۳. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۱۱.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۷۶.


جعبه ابزار