الفوائد الرجالیة (بحرالعلوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحر العلوم، محمد رضا بن محمد مهدی (۱۱۸۹ - ۱۲۵۳ ق)، فقیه، اصولی، محدث، و رجالی و تنها پسر بازمانده از بحرالعلوم است وی صاحب کتابی رجالی با عنوان، الفوائد الرجالیة می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر چند فایده رجالی است که عبارت‌اند از:
اصحاب اجماع؛
شرح حال ابو بصیر؛
وکالت ائمه (علیهم‌السلام)، افاده مدح می‌نماید؛
وجوه ذکر شده در نیاز و عدم نیاز به علم رجال.
محقق تهرانی در الذریعة ، مبحث «اصحاب اجماع» را با همین عنوان و نیز با عنوان کشف القناع فی تراجم اصحاب الاجماع به طور مستقل فهرست نموده است.
ایشان به نسخه‌ای از این کتاب، نشانی داده است. نسخه خطی این کتاب، در کتاب خانه‌های ایران موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۶، ص ۳۳۸، ش ۱۵۶۸.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۲، ص ۱۱۹، ش ۴۸۱.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۸، ص ۵۴، ش۶۴۸.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    جعبه ابزار