الغیبة للنعمانی (ترجمه فهری‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغیبت نعمانی اثر محمد بن ابراهیم نعمانی از علمای قرن چهارم می‌باشد.


معرفی اجمالی ترجمه

[ویرایش]

اصل عربی این کتاب از مفاخر آثار شیعه است که با سعی و کوشش جناب آقای علی اکبر غفاری که در تصحیح و تعلیق آن مبذول داشتند، احیاء گردید و به ترجمه آقای حاج سید احمد فهری زنجانی رسیده است.
در ابتدای این ترجمه ، مقدمه‌ای از محقق و ترجمه‌ای از مقدمه عربی کتاب صورت پذیرفته است. و در ادامه متن اصلی کتاب به صورت تحت اللفظی ترجم گشته است.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار