الغیببة للنعمانی (ترجمه غفاری)‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغیبت نعمانی تالیف محمد بن ابراهیم معروف به کاتب نعمانی از علمای قرن چهارم هجری است که توسط آقای غفاری به فارسی ترجمه شده است.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

چاپ سنگی کتاب دارای غلطهای فراوان و خطوط در هم آمیخته و کلمات تحریف شده بود و از افتادگی بسیار کلمات و تحریف در امان نمی‌باشد.
با وجود اینکه «کتاب» یکی از خالص‌ترین میراث‌های علمی ما و در موضوع خود از بهترین کتب تالیف شده است و در نزد دانشمندان و نامداران مذهب ما از ستون‌های پا برجا و محکم و از ذخائری است که از دیرباز به جای مانده و یادگار جاودان مذهب ما محسوب می‌گردد و موضوعش (امامت) از مهمترین موضوعات اعتقادی نزد ما است، بلکه باید آن را سنگ زیر بنایی دانست که کلیه ستون‌های اعتقادی ما متکی بدان است.
مترجم می‌گوید: ... روزی چنین پیش آمد که من در حجره خویش سرگرم ترجمه کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق بودم، در این هنگام جوانی موقر با ظاهری متین و آراسته؛ در حالی که نسخه‌ای از کتاب «غیبت نعمانی» را در دست داشت وارد شده و پس از سلام و تعارفی نشست. از ایشان پرسیدم که کیست و خواسته اش چیست؟ پاسخ داد آمده‌ام تا در مورد چاپ این کتاب با شما گفتگو کنم و در این خصوص مختصری صحبت کرد، من متوجه شدم، نامبرده به انتشار کتبی که راجع به امام زمان علیه‌السّلام نگارش یافته، بسیار شایق و در مورد این گونه کتب و مؤلفین آن‌ها صاحب اطلاع و علاقه است. نام ایشان را پرسیدم. خود را به نام و نشان معرفی نمود و افزود که من از شاگردان یکی از اساتید سرشناس معاصر هستم و هم ایشان ما را به چاپ این برانگیخته و نظرشان این است که تصحیح آن را به عهده شما گذاریم و ما را به همکاری با شما در چاپ کتاب سفارش نموده است، من به ایشان تبریک گفته و بر ایشان آرزوی توفیق کردم و سخنانی در بزرگی مقام استاد مشارالیه گفتم، چه او واقعا در خور تعظیم و شایسته بزرگداشت است. او یکی از سخنرانان صاحب آوازه و بلیغ این عصر است که در این فن به کمال بوده و در بلاغت ایشان هیچ سخن نیست.

تلاش مترجم در اصلاح کتاب

[ویرایش]

مترجم محترم در اصلاح و زدودن کتاب از پیرایه‌ها و بیهوده کاری‌های نااهلان و تحریفات نسخه برادران همت گمارده و آن را با چهار نسخه که مقابله نموده و در جهت اصلاح آن به کتبی که در همین زمینه سخن می‌گوید یا روایات آن را آورده است، مراجعه نموده و در هر کلمه مهمی یا جایی از عبارتی که به واسطه عدم وضوح توقفی پیش آمده و بدان راه نبرده، مورد را همچنان باقی گذاشته و در حاشیه لفظ «کذا» آورده که نشانه توقف در آن است و آن را به عهده درک هوشمند و فضل خواننده واگذار ساخته و در تصحیح اغلاط و درست کردن و تصحیح نادرست‌ها و توضیح و تفسیر عبارات سر بسته و کوتاه و شرح مضامین غریب و دور از ذهن و روشن ساختن همه پیچیدگی‌های کتاب و معرفی اعلام و شخصیت‌ها در مواردی که لزوم تعریف را احساس می‌نمودم و در تعیین و تشخیص راویان هم نام نهایت کوشش خود را به کار بسته و نیز سایر امور دیگری که می‌توانست، مورد رغبت و توجه قرار گیرد و فهم مطالبش برای خواننده سهل و آسان آید و با کمال راحتی به ثمرات آن دست یابد و اندیشه‌های از کار افتاده به کار افتد و چشمه سار اندیشه پس از خشکی روان گردد.
والد مترجم در نگارش عربی با برخورداری از مقدرت طبع موزون خود و با استفاده از تسلطی که در بکارگیری واژه‌های آهنگین، استعارات و کنایات ، ترکیب الفاظ و عبارات موزون و غیره چنان نثر شعر گونه‌ای را به تحریر کشیده که مترجم برای حفظ امانت در ترجمه از تکرار عین همان عبارات گریزی نداشته است.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار