الرسائل الرجالیة (کلباسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:شیخ محمد بن ابراهیم بن محمد حسن بن محمد قاسم کلباسی (کرباسی)، مکنّا به ابوالمعالی (م ۱۳۱۵ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب مشتمل بر چندین رساله است. در مجموع این کتاب قواعد و ضوابط مفید برای اخذ قول راوی به دست می دهد و در حد خود کتابی جامع به شمار می آید. ده رساله در این کتاب آمده است که رساله اول در ثقه رساله ای در جواز الاکتفاء فی تصحیح الحدیث بتصحیح الغیر و عدم, رساله سوم در تزکیه رواه از اهل رجال رساله چهارم در اصحاب اجماع, رساله پنجم در مورد نجاشی, رساله ششم در مورد ابن غضائری ما رساله هفتم در مورد شیخ بهائی, رساله هشتم در مورد محقق خوانساری و رساله نهم در صحیفه سجادیه و رساله دهم در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری - علیه السلام - , بحث می کند. در مورد هر یک از موضوعات دهگانه, مباحث مفید و جامعی را آورده است.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در دو جلد به زبان عربی به همت دارالحدیث الثقافیه در سال ۱۴۲۲ هـ . ق به چا÷ رسیده است.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : رجال | کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار