الرسائل الرجالیة (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالرسائل الرجالیة ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

الرسائل الرجالیة (کلباسی)، تألیف شیخ محمد بن ابراهیم بن محمد حسن بن محمد قاسم کلباسی (کرباسی)، مکنّا به ابوالمعالی (م ۱۳۱۵ق)
الرسائل الرجالیة (شفتی)، تألیف موسوی شفتی جیلانی، سید محمدباقر (حجة الاسلام اصفهانی) (۱۱۷۵ - ۱۲۶۰ ق)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار