عنوانی با این نام ایجاد نشده است : التزامی

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • ظهور التزامی
  • دلالت التزامی
  • دلالت التزامی و تفسیر
  • مخالفت التزامی
  • موافقت التزامی
  • تعارض مدلول مطابقی و التزامی
  • تلازم دلالت التزامی و مطابقی
  • رده:دلالت التزامی
جعبه ابزار