البیان فی تفسیرالقرآن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالبیان فی تفسیرالقرآن ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:
البیان فی تفسیرالقرآن (خوئی)، کتابی مهم در تفسیر و علوم قرآنی، اثر فقیه شیعی معاصر، آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی
البیان فی تفسیر القرآن (رفاعی)، کتابی در تفسیر قرآن اثر سراج‌الدین رفاعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار