اقرار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اقرار ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

اقرار (فقه)، به معنی اعتراف به حقّی ثابت بر ضرر خود یا نفی حقّی برای خود از ذمّه دیگری
اقرار (حقوق خصوصی)، به معنی اخبار به حقی برای غیر، بر ضرر خود


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار