اقرار شیطان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیطان به ربوبیت و الوهیت خداوند و ناتوانی خویش در یاری رساندن به یارانش در روز قیامت اعتراف می کند.


اعتراف ابلیس

[ویرایش]

کمثل الشیطـن اذ قال للانسـن اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العــلمین.(کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت: « کافر شو (تا مشکلات تو را حل کنم)!» امّا هنگامی که کافر شد گفت: «من از تو بیزارم، من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم!»)
شیطان به الوهیت خداوند اعتراف می کند.
واذ زین لهم الشیطـن اعمــلهم وقال لا غالب لکم الیوم من الناس وانی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیه وقال انی بریء منکم انی اری ما لاترون انی اخاف الله والله شدید العقاب.(و (به یاد آور) هنگامی را که شیطان، اعمال آنها (مشرکان‌) را در نظرشان جلوه داد، و گفت: «امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمی‌گردد! و من، همسایه (و پناه‌دهنده) شما هستم!» امّا هنگامی که دو گروه (کافران، و مؤمنان مورد حمایت فرشتگان) در برابر یکدیگر قرار گرفتند، به عقب برگشت و گفت: «من از شما (دوستان و پیروانم) بیزارم! من چیزی می‌بینم که شما نمی‌بینید؛ من از خدا می‌ترسم، خداوند شدید العقاب است!»)
کمثل الشیطـن اذ قال للانسـن اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العــلمین.

ناتوانی ابلیس

[ویرایش]

شیطان در قیامت، به ناتوانی خویش در یاری رساندن به یارانش نیز اعتراف می کند.
وقال الشیطـن لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم... مآ انا بمصرخکم...(و شیطان، هنگامی که کار تمام می‌شود، می‌گوید: «خداوند به شما وعده حق داد؛ و من به شما وعده (باطل) دادم، و تخلّف کردم! من بر شما تسلّطی نداشتم، جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید! بنابر این، مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید! نه من فریادرس شما هستم، و نه شما فریادرس من! من نسبت به شرک شما درباره خود، که از قبل داشتید، (و اطاعت مرا هم ردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و کافرم!» مسلّماً ستمکاران عذاب دردناکی دارند!)

حقانیت وعده های الهی

[ویرایش]

شیطان در قیامت، به پوچ بودن وعده‌های خویش و حقانیت وعده‌های الهی اعتراف می کند.
و قال الشیطـن لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم..
اعتراف شیطان به ترس از خداوند از آیات زیر استفاده می شود.
واذ زین لهم الشیطـن اعمــلهم... وقال... انی اخاف الله...
کمثل الشیطـن اذ قال للانسـن اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العــلمین.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حشر/سوره۵۹، آیه۱۶.    
۲. انفال/سوره۸، آیه۴۸.    
۳. حشر/سوره۵۹، آیه۱۶.    
۴. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۲.    
۵. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۲.    
۶. انفال/سوره۸، آیه۴۸.    
۷. حشر/سوره۵۹، آیه۱۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۱۵۲، برگرفته از مقاله «اقرار شیطان».    


رده‌های این صفحه : اقرار | شیطان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار