اقرار بهشتیان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهشتیان به حقانیت وعده بهشت اقرار می کنند.


اعتراف به حقانیت بهشت

[ویرایش]

ونادی اصحـب الجنة اصحـب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا...(و بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند که: «آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق یافتیم؛ آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟!» گفتند: «بله!» در این هنگام، ندادهنده‌ای در میان آنها ندا می‌دهد که: «لعنت خدا بر ستمگران باد!)

اقرار گیری از دوزخیان

[ویرایش]

اين آیه شريفه كلامى را كه بهشتیان با دوزخیان دارند حكايت مى‌كند، و كلام مزبور، هم اقرار گيرى از دوزخيان است و هم استهزايى است كه بهشتيان از دوزخيان مى‌كنند، و اين نوع مسخره كردن لغو و باطل نيست تا صدورش از اهل بهشت معقول نباشد، چون سخريه وقتى باطل است كه از آن هيچ غرض صحيحى منظور نباشد مانند استهزاى حق. اما اگر منظور معارضه به مثل و يا غرض حق ديگرى باشد البته لغو نخواهد بود.
بايد توجه داشت با اينكه" نادى" فعل ماضی است، در اينجا معنى مضارع را مى‌بخشد، و اينگونه تعبير در قرآن فراوان است كه حوادث قطعى آينده را با فعل ماضى ذكر مى‌كند و اين يك نوع تاکید محسوب مى‌شود، يعنى آینده چنان روشن است كه گويى در گذشته روى داده است. ضمنا تعبير به" نادى" كه معمولا براى فاصله دور است، روشنگر بعد مسافت مقامى يا مكانى ميان اين دو گروه است. در اينجا ممكن است سؤال شود، گفتگوهاى اين دو گروه چه فايده‌اى دارد، با اينكه خودشان پاسخ آن را مى‌دانند؟ ولى جواب آن معلوم است، زيرا سؤال هميشه براى افزايش معلومات نيست، بلكه گاهى جنبه ملامت و سرزنش و توبیخ دارد، و در اينجا چنين است، در واقع اين خود يكى از كيفرهاى گنهكاران و ستم‌پيشگانى است كه وقتى دنیا به كامشان‌ بود، با ملامتها و سرزنشها، روح افراد با ایمان را مى‌آزردند، در آنجا بايد کیفر آن را به عنوان نتيجه عمل ببينند، نظير اين موضوع در سوره‌هاى مختلف قرآن از جمله در آخر سوره مطففین آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۴۴.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۸، ص۱۴۸.    
۳. مطففین/سوره۸۳، آیه۱.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۶، ص۱۷۹-۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۱۴۸، برگرفته از مقاله «اقرار بهشتیان».    


رده‌های این صفحه : اقرار | بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار