اقامه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اقامه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:
اقامه (نماز)، کلماتی ویژه قبل از شروع نماز
اذان و اقامه، ذکرهای مخصوص اعلان وقت نماز و آمادگی برای آن
اقامه حدود، جاری کردن حدود الـهی بر مجرم
اقامه شهادت، گواهی دادن بر امری
اقامه نماز متقین (قرآن)، یکی از صفات متقین در قرآن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار