افق (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افافق به اطراف و کناره‌هاى آسمان می گویند و از آن در باب‌ هاى صلاة و صوم سخن رفته است.


احکام افق

[ویرایش]

۱)وقت نماز صبح، طلوع فجر صادق است و علامت آن، پراکنده شدن سفیدى صبح در پهناى افق است.
۲)ملاک غروب شرعی از نظر کسانى که آن را پنهان شدن قرص خورشید مى‌دانند، پنهان شدن خورشید در افق است به شرط آن که چیزى همچون ابر، کوه، تاریکى و مانند آن مانع دیده شدن خورشید نباشد.
۳)دیدن هلال در یکى از دو شهر هم افق، براى مردم شهر دیگر نیز کفایت مى‌کند.
۴)همچنین دیدن هلال در افق مکان‌هاى شرقى، براى مکان‌هاى غربى کفایت مى‌کند، امّا به قول مشهور، دیدن آن در افق مکان‌هاى غربى، براى مکان‌هاى شرقى کفایت نمى‌کند.
[۳] مستند العروة(الصوم)،ج ۲، ص ۱۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهید ثانی،مسالک الافهام،ج ۱، ص ۱۳۹.    
۲. نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام،ج ۷، ص ۱۰۶.    
۳. مستند العروة(الصوم)،ج ۲، ص ۱۱۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۱، ص۶۲۷.    


رده‌های این صفحه : احکام نماز | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار