افعال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلمات دلالت کننده بر وقوع کار یا حالتی در یکی از زمان‌ها و یکی از اقسام لفظ مفرد، فعل می‌باشد


منظور از افعال

[ویرایش]

کلمات دلالت کننده بر وقوع کار یا حالتی در یکی از زمان‌ها یکی از اقسام لفظ مفرد ، فعل می‌باشد و آن، کلمه‌ای است که بر انجام کار یا وقوع حالتی در یکی از زمان‌های سه گانه ( ماضی ، مضارع و حال ) دلالت می‌کند، مانند: «ضرَب»، «یضرِب»، «اضرب».

چگونگی دلالت فعل بر زمان

[ویرایش]

در چگونگی دلالت فعل بر زمان ، اختلاف است:
۱. برخی معتقدند دلالت فعل بر زمان به وضع است؛
۲. برخی دیگر، هم چون مرحوم « آخوند » معتقدند دلالت فعل بر زمان به وضع نیست، بلکه به سبب خصوصیتی است که در زمانیات وجود دارد.

۳. گروهی دیگر، مانند مرحوم « نایینی » اعتقاد دارند دلالت فعل بر زمان به ملازمه می‌باشد.
[۸] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۱۰.
[۹] دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۸۳.
[۱۰] کتاب التعریفات، جرجانی، محمد بن علی، ص۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مبادی الوصول الی علم الاصول، علامه حلی، حسن بن یوسف،ص۶۰.    
۲. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۶۱ و ۶۲.    
۳. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ج۱، ص۴۰.    
۴. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۱۰۰.    
۵. معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۴۹.    
۶. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۶۱ و ۶۲.    
۷. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۵۲.    
۸. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۱۰.
۹. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۸۳.
۱۰. کتاب التعریفات، جرجانی، محمد بن علی، ص۷۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۱، برگرفته از مقاله «افعال».    


رده‌های این صفحه : الفاظ مفرد
جعبه ابزار