افشای راز لوط (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمسر لوط نیز مانند همسر نوح از زنان بدکردارى بود که خدا در قرآن کریم از وى به سختى نکوهش کرده است .


افشای راز لوط

[ویرایش]

همسر لوط درباره اسرار آن حضرت افشاگری کرد.
ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح وامرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صــلحین فخانتاهما...( خداوند برای کسانی که کافر شده‌اند به همسر نوح و همسر لوط مثَل زده است، آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو (پیامبر) سودی به حالشان (در برابر عذاب الهی) نداشت، و به آنها گفته شد: «وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می‌شوند!») (طبق قولی مقصود از خیانت همسران حضرت نوح و لوط (علیهما السلام) افشاگری (قرآن) آنان بوده است.)

خیانت همسر لوط

[ویرایش]

البته خیانت آنها هرگز انحراف از جاده عفت نبود، زیرا هرگز همسر هیچ پیامبرى آلوده به بى ‌عفتى نشده است، چنان كه در حدیثى از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) صریحا آمده است: ما بغت امرأة نبى قط: همسر هیچ پیامبرى هرگز آلوده عمل منافى عفت نشد.
خیانت همسر "لوط" این بود كه با دشمنان آن پیامبر (علیه السلام) همكارى مى‌ كرد و اسرار خانه او را به دشمن مى ‌سپرد، و همسر نوح نیز چنین بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۶۴.    
۳. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، درالمنثور، ج۸، ص۲۲۸.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۴، ص۳۰۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۱۱۴، برگرفته از مقاله «افشای راز لوط».    


جعبه ابزار