افتضاض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افافتضاض همان ازاله بکارت است که از آن در باب نکاح و دیات سخن گفته شده است.


کاربرد افتضاض در نکاح و دیات

[ویرایش]

در صورت اشتراط عدم ازاله بکارت توسط زن قبل از عقد نکاح دائم، در لزوم شرط و نيز صحّت عقد، اختلاف است.
اجنبی اگر بکارت زن آزاد را از بين ببرد، ضامن مهرالمثل او است- خواه با آمیزش باشد يا غير آن- و به قول مشهور، اگر بكارت کنیز را زایل كند، بايد يك دهم قيمت او را بپردازد. به قول مشهور، زوال بكارت از غير طريق آميزش، موجب ثبوت تعزیر است.
افتضاض در عقد نكاح موقّت، مکروه است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۹۸- ۱۰۰.    
۲. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۱۳- ۲۱۵.    
۳. مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۹.    
۴. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص‌۶۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | دیات | فقه | نکاح | واژه شناسی
جعبه ابزار