افاقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افافاقه یعنی هشیاری که این عنوان در بیشتر بابهای فقهی به مناسبت مطرح شده است.


افاقه در فقه

[ویرایش]

افاقه در فقه به معنای هشیار شدن پس از دیوانگی، بیهوشی و یا مستی به کار رفته است.

جبران تکلیف بعد از افاقه

[ویرایش]

آنچه شخص عاقل، مکلف به آن است، دیوانه، بیهوش و مست نیز پس از افاقه و بازگشت عقل، به آن مکلّف است و هر تکلیفی که قبل از افاقه ترک شده است، اگر دیوانگی، بیهوشی یا مستی، عذر در ترک آن نباشد، جبران آن پس از افاقه واجب است.

بطلان یا عدم بطلان حق بعد از افاقه

[ویرایش]

برخی حقوق، مانند حق وکالت با عروض دیوانگی باطل می‏شود و برای ادامه آن پس از افاقه، تجدید وکالت لازم است، امّا برخی حقوق، مانند حق شفعه باطل نمی‌شود.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۶۲.    
۲. جواهر الکلام ج۳۷، ص۲۹۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۱۶.    


رده‌های این صفحه : تکلیف | فقه
جعبه ابزار