اغتلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه هیجان در آمدن شهوت را اغتلام می‌گویند که از آن به مناسبت در باب دیات سخن گفته‏اند.


حفظ شتری که به هیجان آمده

[ویرایش]

حفظ شتری که بر اثر به هیجان در آمدن شهوتش حالت حمله پیدا کرده، بر مالک آن واجب است. در صورت آگاهی مالک از این موضوع و کوتاهی در حفظ شتر ضامن جنایت آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۲۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۱۲.    


رده‌های این صفحه : ضمان | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار