اعمش (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسی که از چشمانش چرک و اشک می‏آید را اَعمَش می‌گویند و از آن به مناسبت در باب قصاص و دیات سخن گفته شده است.


قصاص شخص اعمش

[ویرایش]

اگر جنایتکار بر چشم اعمش آسیب رساند، قصاص می‏شود؛ هرچند چشم وی سالم باشد.

دیه شخص اعمش

[ویرایش]

دیه چشم اعمش همانند دیه چشم سالم است. بنابر این، در هر دو چشم دیه کامل و در یکی نصف دیه خواهد بود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة ج۲، ص۵۴۶.    
۲. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۷۱.    
۳. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۸۱.    
۴. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۷۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۱۱.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | قصاص
جعبه ابزار