• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعمّ‌ در منطق به مفهومی اطلاق می‌گردد که کلّیّتش از مفهوم دیگر بیشتر باشد.


۱ - توضیح اصطلاح

[ویرایش]

آن مفهومی که کلّیّتش از مفهوم دیگر بیشتر باشد، را در اصطلاح علم منطق اعم گویند. مفهوم اعم در برابر اخص، مفهومی است که هم مفهوم دیگری را شامل شود و هم غیر آن را مثلا حیوان اعم از انسان است، چه هم افراد انسان را شامل شود و هم افراد اسب و گاو و شیر و گرگ و غیر آن را.
«و ترتیب طبیعی در تعلیم اقتضاء تقدیم اعم کند بر اخص، چه اعم به عقل نزدیک‌تر بود، چنانکه اخص به حس نزدیکتر بود».

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳۴۳.    


۳ - منبع

[ویرایش]

خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | نسب اربعه
جعبه ابزار