اعلام (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعلام اسم معرفه وضع شده برای شخص یا جنس معیّن است.


تعریف

[ویرایش]

اعلام، جمع عَلَم و عَلَم از اقسام معرفه و به معنای اسمی است که وضع شده تا بر معنای معینی دلالت کند، چه این معنای معین، شخص باشد، مثل: «زید و عمرو» که عَلَم شخص‌اند و چه جنس باشد، مثل: «اسامه» که عَلَم جنس است.

نظر مشهور اصولیون

[ویرایش]

مشهور اصولیون معتقدند در اعلام، وضع، خاص و موضوع له نیز خاص است.
[۴] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۷۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۰.    
۲. تهانوی، محمد علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۱۷۹۷.    
۳. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۳۳.    
۴. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۷۷۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اعلام».جعبه ابزار