اعسم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکج دست و پا به جهت خشکی مچ دست و قوزک پا اَعسَم میگویند.


تعریف واژه اعسم

[ویرایش]

به مردی که دست یا پایش به جهت خشکی پدید آمده در مچ و دست یا قوزک پا، کج گردیده، اعسم گفته می‌شود. برخی اعسم را به چپ دست تعریف کرده‌اند؛ لیکن معروف در لغت، معنای نخست است.

اعسم و ثبوت دیه

[ویرایش]

در ثبوت دیه دست تفاوتی بین است اعسم و سالم نیست. برخی، دردست اعسم قائل به ارش شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۴۰۱.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۱۴۴.    
۳. حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۷۹.    
۴. محقق اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ۱۱، ص۳۷۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۰۵-۶۰۶.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار