اعرف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعرف‌ یا اجلی در منطق به مفهومی اطلاق می‌شود که نزد عقل شناخته‌تر و روشن‌تر از مفهوم دیگر باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

آن مفهومی که در نزد عقل شناخته‌تر و روشن‌تر از مفهوم دیگر باشد را در اصطلاح علم منطق اعرف گویند.
«و به نزدیک ما اجناس هم اقدم بود و هم اعرف. چه در بدایت عقول اول اعم متمثل‌ شود و بعد از آن به تدریج اخصّی بعد از اخصّی...».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳۷۹.    


منبع

[ویرایش]

خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | حد و رسم
جعبه ابزار